Kyron sairauskassa

Toimii lisäetuuskassana, joka korvaa jäsenilleen sääntöjen mukaiset lisäetuudet.

Kyron sairauskassa on perustettu v. 1878 Kyröskosken tehtaan työntekijöiden avustamiseksi sairauksien ja tapaturmien sattuessa sekä antamaan avustusta hautauskuluihin.

Ylin päätösvalta kassan asioissa on huhti- ja marraskuun kassankokouksilla, joihin jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua.

Kassan toiminnassa sovelletaan sääntöjen ohella Vakuutuskassalakia ja toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finassivalvonnalle.

Korvaukset maksetaan jäsenen tilille mahdollisimman pian maksutositteen tultua kassaan, joko sähköpostilla tai postitse. Korvaus on myös mahdollista saada käteisenä kassasta.

Scroll to Top